ALIN BOTOKSU
Botoks ile kırışıklık ve deride
ki çizgiler geçici süre yok edilir.
Botoks tedavisinin etki süresi
4-6 ay civarındadır.
ÜST GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ
Yıllar içinde göz çevresi
dokuların gevşemesi ile
birlikte kaş ve beraberinde
üst göz kapağı derisinde
sarkma yaşanabilir.
ALT GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİGöz çevresindeki yaşlanmayabağlı olarak yıllar içindealt göz kapağı derisindederin kırışıklıklar oluşur..
YANAK ESTETİĞİ (BİŞEKTOMİ)Günümüzde popüler kültürdekiünlüler gibi, çok daha zarif veasil yüz hatlarına sahip olmakbişektomi estetiği yaniyanaktan yağ alma ameliyatı ile mümkün.
DUDAK ESTETİĞİYüz ifadesinin en önemlitamamlayıcılarından olandudaklar tarih boyuncaçekiciliğin ve güzelliğinsembolü olmuştur.
GIDI ALINMASIGıdı bölgesi, birçok kişininen çok rahatsız olduğubölgelerden bir tanesi…Ne kadar kilo verilirseverilsin, boyun, boyun altı vegıdı bölgesindeki yağlar istenilenşekilde yok olmuyor ve kişiningıdısı ise olduğundan
KEPÇE KULAKBelirgin kulak deformitesiolarak da adlandırılankepçe kulak, genelliklekişinin sosyal hayatınıolumsuz yönde etkilemektedir.
FACE LIFTWith aging, the chin line,the cheek region, the eyeregion, and the neck willdemonstrate signs of saggingand deep wrinkles will appear.
UPPER EYELID ESTHETICSTogether with loosening ofthe tissues surrounding theeye within years, sagging maybe observed in the eyebrowand the skin of the upper eyelids.
LOWER EYELID AESTHETICS As a consequence of agingaround the eye, deep wrinklesappear in the skin of the lowereyelid within years, the excessiveskin leads to drooping ..
Cheek Aesthetics (BCHECTOMY)Today, like celebrities in popularculture, it is possible to havemuch more elegant andnoble facial features
LIP AESTHETICS Lips, one of the most importantcomplements of facial expression,have been the symbol ofattractiveness and beautythroughout history.
TAKING FOOD The jowl area is one ofthe areas where many peopleare most uncomfortable…No matter how much weightis lost, the fat in the neck,under the neck
PROMINENT EARProminent ear is definedas significant ear deformity,which negatively affects theindividual’s life in general.It does not cause a health problem
GESICHTSLIFTMit dem Altern, beginnensich im Kiefer-, Wangen-,Augen- und Nackenbereichschlaffe und tiefe Falten zu bilden.
ÄSTHETIK DER OBEREN AUGENLID Im Laufe der Jahre um dieAugen herum; kann esmit der Lockerung desGewebes zum Absackender Augenbrauen
ÄSTHETIK DER UNTEREN AUGENLID Je nach Alterung um die Augen,im Laufe der Jahre bilden sichtiefe Falten auf der Haut desUnteren Augenlids, erhöhter
Wangenästhetik (BCHEKTOMIE)Heute ist es wie beiProminenten in der Populärkulturmöglich, mit derBichektomie-Ästhetik, dh der
LIPPENÄSTHETIKLippen, eine der wichtigstenErgänzungen des Gesichtsausdrucks,waren im Laufe der Geschichtedas Symbol für Attraktivität
NAHRUNG EINNEHMEN Der Wangenbereich ist einerder Bereiche, in denen sichviele Menschen am meistenunwohl fühlen… Egal wieviel Gewicht verloren wird,
ABSTEHENDES OHRAbstehendes Ohr, auchprominente Ohrdeformitätgenannt, wirkt sich imAllgemeinen negativ auf dassoziale Leben der Person aus