İNSANLAR NEDEN ESTETİĞE İHTİYAÇ DUYAR

Neden estetik operasyonlara ihtiyaç duyarız?

Yüzyıllardır değişime uğrasa da değişmeyen bir kaygı olan beğenilmek ve güzel olma güdüsü son yıllarda estetik ameliyatların sayısını oldukça arttırdı. Neden estetiğe ihtiyaç duyarız?

İnsan, sosyal toplumda kabul görmek isteyen ve doğal olarak beğenilmeyi isteyen bir varlık. Güzellik ve estetik ile ilgili değerlerin her geçen gün değiştiği günümüzde, özellikle sosyal medyanın belirlediği güzellik algısı ile doğru orantılı olarak artan estetik operasyonlar, kişinin öz güveni için önemli bir yer tutuyor.

Dış güzellik iç dünyayı da etkiliyor

Sadece bedenen ve ruhen değil, fiziken de iyi olmayı kapsayan sağlık tanımı açısından, estetik olarak güzel bir görünüme sahip olmak gerekebiliyor. Nihayetinde kendisini beğenmeyen birey, etkisi altında kaldığı ve kendisi için ideal olan görünüme kavuşmak için estetik operasyon yaptırmayı tercih ediyor. Estetik ameliyatlar ile kişilerin fonksiyonel ve görsel rahatsızlıklarının düzeltilmesi amaçlanıyor. Bu sayede bireyin yaşamını olumsuz etkileyen ve sosyal yönden de kendini eksik hissetmesine neden olan sorunlar da ortadan kaldırılmış oluyor.

İyi hissetmek ve aynadaki görüntüsü ile barışık olmak isteyen kişi,  olumsuz beden imgesine sahip olduğunda bu durumun değişmesi için estetik yaptırma arzusuna sebep olabiliyor. İç dünyamızı yakından ilgilendiren dış güzelliğimiz; ruh halinin bozulması, özgüven kaybı, çekinme, sosyal hayata girememe gibi çıktılarla depresyon ve toplumdan kendini dışlamaya kadar verebilen süreçlere neden olabiliyor.

Kazan – kazan

Sadece kadınları değil, elbette erkeklerin de beğenilme arzusuyla tercih ettikleri estetik operasyonlar, kişinin kendini beğenmesi ve sevmesi sonucunu yaratarak toplumsal olarak da olumlu yansımaları sağlıyor. Kendisini seven ve kendisine değer veren insanın, hayatındaki kişilerin de kendisine değer verdiğini hissetmesiyle pek çok sorunun giderilmesine yardımcı olunuyor. Ancak her şeyden önce şu nokta unutulmamalıdır ki; kişinin estetik operasyona hem ruhsal hem de fiziksel açıdan uygun olması ve beklentilerini gerçekçi bir şeklide oluşturması gerekiyor. Aksi halde geçirilen operasyonlar, kişinin kendi psikolojisine dayalı olarak hayal kırıklığı yaşanmasına sebebiyet verebiliyor.

 
burun estetiği
meme estetiği
yuz estetiği
ameliyatsız uygulamalar

Randevu Alın